top of page

Birbirinden farklı tekniklerle imal edilebilen buz pistleri "Doğal Pistler" ve

"Sentetik Pistler" şeklinde iki ana kategoriye ayrılmaktadır. 

DOĞAL PİSTLER;

Bir soğutma ve zemin sirkülasyon sistemiyle kurulan buz pistleridir ve gerçek buz üretilerek oluşturulur. Kullanım amaçlarına göre "Mobil" ve "Sabit" olmak üzere iki ayrı şekilde üretilmektedir.

Sabit Pistler adından da anlaşılacağı gibi yer değiştirmesi planlanmayan projeler için üretilmektedir. Bu sistemde zemin sirkülasyon boruları, kollektör hatları, ara transfer tesisatları, kenar korkuluklar gibi üniteler sabit kalacakları ön görülerek üretilirler ve ona göre monte edilirler. Olimpik ve daha küçük spor salonları, uzun vadeli plan yapmış alış veriş merkezleri bu sistemleri tercih etmektedirler.

Mobil Pistler ise organizasyonlar ve mevsimsel projeler için imal edilmiş, her bir ünitenin taşınabilir olarak üretildiği ve kolaylıkla yer değiştirilebildiği sistemlerdir. Bu sayede aynı ünite birden fazla noktada kurularak yıllarca işletilebilmektedir.

Her iki sistemin de buzun kalitesiyle ilgili hiç bir farkı bulunmamaktadır. Farklılıklar sadece kullanım amacına en ekonomik şekilde hizmet edebilmek için, üretimde yapılan değişikliklerden oluşmaktadır.

SENTETİK BUZ PİSTLERİ

Doğal buz pistlerinin sürekli bir elektrik giderinin olması, kurulacağı alanda bazı teknik gereksinimlerin karşılanması gibi mecburiyetler nedeniyle daha kolay kurmak ve daha masrafsız işletmek için imal edilmiş ürünlerdir. Özel formülle sertleştirilmiş ve kayganlaştırılmış, birbirine geçmeli polietilen levhaların özel bir solüsyonla daha da kayganlaştırılmasıyla oluşturulan bu pistler ülkemizde özellikle özel okullarda başlangıç derslerini verebilmek amacıyla 80-100m2 gibi küçük boyutlarda tercih edilmektedir. 

Sentetik buz pistleri kısa sürede montajı ve demontajı sağlanabildiği için bir kaç günlük promosyon amaçlı AVM aktiviteleri için de kullanışlı olabilmektedir.

Her ne kadar gerçek buz pistine yakın oranlarda kayganlık olsa da gerçek buz pistleriyle aynı keyfi vermemesinden dolayı sentetik buz pistlerini ticari amaçlı işletmelere önermemekteyiz. 

bottom of page